UNILEVER ČR, spol. s r.o., Rohanské nábřeží 670, 186 00 Praha 8, IČO: 18627781, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle C vložka 2196.

 
© 2015 UNILEVER ČR, spol. s r.o.